Hul i en tand

Behandlinger med plast dækker over flere typer af behandlinger. Både behandling af huller i tænderne, men også kosmetiske behandlinger kan sommetider klares med plast. Hul i tænderne (caries) er en nedbrydning af tandvævet der sker når bakterier på tænderne over tid påvirker tanden ved syredannelse. Dannelse af bakterier på tænderne skyldes mest af alt mangelfuld mundhygiejne, men den individuelle bakteriesammensætning (bakterieflora), spyttet og andre arvelige forhold kan have en indvirkning på risikoen for caries.

 

Behandling med plast af hul i en tand

Hvis der i en tand konstateres et hul (caries) afhænger det af hullets størrelse hvilken behandling der skal igangsættes.

Er hullet overfladisk vil det typisk være nok blot at overfladebehandle med fluor. Fluorbehandling gør tandens overflade hårdere og er derved sværere for syrebaktierierne at trænge igennem. Fluor kombineret med god mundhygiejne kan derved reducere risikoen for at hullet udvikler sig. Det er dog vigtigt at vide at hullet aldrig vil forsvinde. Det er derfor meget vigtigt at man fremadrettet opretholde en god mundhygiejne.

Er hullet for stort til at det kan behandles blot med fluor, kan det komme på tale at lave en plastfyldning i tanden. Fyldningen laves for at stoppe den nedbrydning af tanden der er igang når der er caries I tanden. Gøres der ikke noget ved en tand med caries vil nedbrydningen tilsidst nå nerven i tanden og derved giver betændelse og potentielt smerter. Nedbrydningen kan desuden bliver så omfattende at tanden behøver en rodbehandling eller slet ikke kan genopbygges og derfor må fjernes.

 

Kan man mærke huller i tænderne?

Huller i tænderne giver ikke altid symptomer og opdages som regel ved et almindeligt eftersyn uden patienten selv har lagt mærke til det inden da. Er der dog symptomer fra tanden er de mest almindelige:

 - Isninger fra tanden

 - Fødenedbidning mellem tænderne

 - Smerter

 - Hævelse på tandkødet ud for den pågældende tand

 

Erstatning af gamle sølv/amalgamfyldninger med plast

Fyldninger idag laves næsten udelukkende i plast. Plast er et godt materiale fordi det dels er meget stærkt og dels er tandfarvet og derfor også æstetisk set falder godt ind med den omkringliggende tand. Der er dog også en anden meget vigtig egenskab i plast, nemlig den at plasten rent kemisk binder til tanden. Det vil sige at en plastfydlning vil bidrage til at holde en tand sammen. Modsat plast ligger amalgam.

 

Kosmetiske behandlinger med plast

Plast som kosmetisk behandling kan være en både hurtig og billig måde at få pæne ensartede tænder. Behandlingen udgør et meget lille indgreb på tanden (minimalt invasivt) og er derved mindre traumatiserende for tanden end en behandling i porcelæn. Der er dog visse begrænsninger i plastbehandlinger, dels kosmetisk men også holdbarhedsmæssigt da plast ikke er ligeså stærkt et materiale som keramik.

Spørg endelig hvis du har noget du ønsker at vende med os i forhold til kosmetiske plastbehandlinger. 

Før behandling
Før behandling
Efter behandling
Efter behandling

Har du mistanke om et hul i en tand?

Ring til os

35427727

Lad os ringe til dig

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst et gyldigt telefonnummer.
Indtast venligst en besked