Børnetandlæge i privat regi på Østerbro

Børns tænder er meget vigtige og vi har hos Tandlægerne Classensgade valgt at have et særligt fokus på denne gruppe af patienter. Dette gør vi ved at tilbyde en service som privat børnetandlæge på Østerbro. Du kan altid kontakte os, hvis du skulle have nogle spørgsmål til dit barns tænder. Så vil vi med glæde stå til rådighed  med råd og vejledning. Generelt kan siges at det er vigtigt at man meget tidligt får nogle gode vaner hvad angår tænderne. Det være sig både i forhold til de daglige vaner med tandbørstning og tandtråd. Men også i forhold til det at komme regelmæssigt til tandlæge er vigtigt. 

 

Traumer / slået en tand - mit barn har slået sin tand

Som privat børnetandlæge tager vi også hånd om akut opståede problemer hos børn. Er dit barn faldet og har slået en eller flere tænder er det meget vigtigt at barnet bliver tilset af en tandlæge hurtigst muligt. I de fleste tilfælde er behandling ingen eller meget minimal. I enkelte tilfælde kan ubehandlede traumer dog forårsage større varig skade end hvis det blev behandlet hurtigt.

Det er ligeledes vigtigt at selv meget små traumer anmeldes til forsikringsselskabet. En anmeldelse på skadetidspunktet muliggør nemlig en erstatning i fald der over tid ses senfølger efter traumet.

Behandling af tænder efter et traume afhænger a,f hvilken type tand der er tale om. Er det mælketænder vil behandlingen typisk være mindre omfangsrig end for blivende tænder.

 

Vores filosofi - respekt for barnet er essentielt for at få en god oplevelse hos tandlægen

Det er vigtigt for et succesfuldt besøg hos tandlægen at barnet oplever at dets grænser respekteres. Samtidig skal tingene foregå på barnets præmisser, så man overholder de aftaler man indgår med barnet. Det er derfor vigtigt at have et øje for barnets modenhed. Sommetider vil den optimale behandling set ud fra et sundhedsfagligt perspektiv ikke være den rigtige for det pågældende barn. Mange gange vil de første besøg hos en tandlæge blot være et spørgsmål om at barnet skal vænne sig til at gå til børnetandlæge. Er barnet utryg vil det naturligt være sværere at gennemføre en undersøgelse eller behandling end hvis barnet accepterer de ting der skal foregå. Er børn trygge og foregår tingene i det rigtige tempo, kan man få dem til at acceptere rigtig mange ting.

I den forbindelse er det også vigtigt at nævne at et besøg hos tandlægen er barnets besøg. Forældrene er, i den forbindelse, blot der for at støtte barnet. Kommunikationen skal derfor også helst foregå mellem tandlæge og barn og ikke mellem tandlæge og forældre. Får tandlægen en god kontakt til barnet vil konsultationen forløbe langt nemmere idet barnet vil føle sig set og hørt.

 

Fissurforsegling - en måde at beskytte nye tænder

En fissurforsegling er en lakering af tændernes tyggeflade for at minimere risikoen for udvikling af huller. Behandlingen foregår uden nogen boring af tanden og kræver blot at tanden rengøres før behandlingen ved hjælp af tandlægens “el-tandbørste”. Behandligen foretages typisk på de store kindtænder der frembryder når barnet er henholdsvis 6 år for den forreste og 12 år for den bagerste tand. Behandlingen bruges både når der er konstateret et lille hul i tyggefladen og forebyggende ved frembrud af de store kindtænder. Vores helt klare anbefaling på klinikken er at denne behandling bliver foretaget forebyggende som standard på alle store kindtænder. Lige når tyggefladen på tænderne lige er brudt igennem tandkødet og derfor er meget svære at holde rene og følgeligt er i stor risiko for udvikling af caries/hul.

 

Gode tandbørstevaner for børns tænder

Uanset om der er tale om mælketænder eller blivende voksentænder er det vigtigt at de holdes godt rent. Det er derfor vigtigt at barnet fra en meget tidlig alder får nogle goder vaner hvad angår tandbørstning og generel mundhygiejne.

Et barn skal have hjælp til tandbørstning fra den første tand frembryder indtil det er 10-12 år. Det er først i denne alder at man er motorisk udviklet til at stå alene med opgaven. Der skal børstes tænder 2 gange dagligt og introduktion til tandtråd bør gøres tidligt.

Tandbørstning bør foregå om morgenen og umiddelbart inden sengetid. Der børstes med en lille tandbørste for at kunne nå alle tænderne. Man kan reelt set bruge alle slags fluortandpasta, det er dog vigtigt at man særligt hos små børn dosere meget lidt. Tandpasta skal iøvrigt holdes udenfor børns rækkevide idet tandpasta i store mængder kan være skadeligt for barnet.

 

Bøjleretning - hvis den kommunale bøjletandlæge ikke vil hjælpe

Som en del af tilbuddet om børnetandpleje er naturligvis også et tilbud om tandretning. Vi har derfor et meget godt og tæt samarbejde med en specialtandlæge i ortodonti (bøjletandlæge). Ønsker du og dit barn en second opinion vil vi med glæde være behjælpelige med at henvise til vores bøjletandlæge.

 

Økonomi - hvem betaler for tandbehandling af børn?

For børn fra 0 - 15 år gælder at de uden beregning kan blive undersøgt og behandlet på en af bopælskommunens kommunale tandplejeklinikker. Det vil sige at ønsker man sine børn tilset i privat regi vil det blive finansieret af patienten selv.

For børn fra 16-18 år gælder at de i følge "Bekendtgørelse om tandpleje" § 3 stk. 3 vederlagsfrit kan modtage undersøgelse og behandling på en af patienten valgt privat klinik som alternativ til det kommunale tilbud. Dog skal eventuelle behandlinger i enkelte tilfælde godkendes af den kommunale tandpleje inden denne udføres.

Ønsker du at de barn bliver undersøgt?

Ring til os

35427727

Lad os ringe til dig

Indtast venligst dit navn.
Indtast venligst et gyldigt telefonnummer.
Indtast venligst en besked